بيمه نامه مسافرتي خارج از کشور

به سامانه فروش اينترنتي بيمه نامه هاي اينترنتي بيمه "آسيا" خوش آمديد.


بيمه آسيا به منظور رفاه حال هموطناني که به منظور سياحت، تجارت، ديدار با اقوام و آشنايان قصد سفر به خارج از کشور را دارند از طريق شرکت امدادرسان معتبر، نسبت به ارائه پوشش هاي بيمه اي مناسب اقدام نموده است.


برخي از سفارتخانه هاي خارجي، ارائه اين بيمه نامه را در فهرست مدارک الزامي جهت صدور ويزاي کشور متبوع خود قرار داده و خريداري آن را براي مسافرين اجباري نموده اند. ليکن علي رغم الزام برخي از سفارتخانه ها پيشنهاد ما به عنوان مشاور صديق شما آن است که حتما قبل از خروج از کشور، آگاهانه و به اختيار خود، نسبت به خريد اين بيمه نامه اقدام نماييد چرا که بيماري و حادثه خبر نمي کند. طيف وسيعي از مشکلات که احتمال وقوع آن در سفر وجود دارد با پوشش هاي اين بيمه نامه مرتفع مي گردد.


نکاتي که هنگام خريد بيمه نامه مسافرتي اينترنتي ميبايست رعايت گردد :
 1. جهت آگاهي از مزايا و پوشش هاي اين بيمه نامه که از حقوق مسلم شما بيمه شده ي عزيز مي باشد، خواهشمند است نسخه الکترونيکي شرايط عمومي بيمه نامه را از طريق اين سايت دريافت و به دقت مطالعه فرماييد.

 2. خريد بيمه نامه بصورت آنلاين به معناي قبول کليه شرايط عمومي و خصوصي حاکم بر اين بيمه نامه ميباشد.

 3. اين بيمه نامه به صورت الکترونيکي صادر مي گردد و بدون مهرو امضاي بيمه گر داراي اعتبار مي باشد. در صورت درخواست سفارت مبني بر ممهور شدن بيمه نامه ، ميبايست به اداره مرکزي و يا شعب بيمه آسيا مراجعه فرماييد.

 4. دقت فرماييد بيمه نامه الکترونيکي فقط براي يکبار قابل چاپ مي باشد.

 5. در صورتي که قصد سفر به بيش از يک کشور (غير از کشورهاي حوزه شنگن)را داريد، جهت اطمينان از پوشش هاي بيمه، کشور مقصد را " آمريکا يا کانادا" انتخاب نماييد.

 6. اگر قبل از اين سفر که بيمه نامه براي آن تهيه مي نماييد، قصد سفر به کشور ديگري را داريد ، لطفا تاريخ اين سفر را قيد نماييد تا در بيمه نامه درج گردد. درغير اينصورت درج تاريخ شروع سفر الزامي نيست.

 7. در صورتيکه مواجهه با مشکل يا نياز به راهنمايي با شماره تلفن 8707 داخلي 4194 و يا 4186 تماس حاصل فرماييد.


شرايط بيمه نامه
لطفاٌ به نکات ذيل توجه فرمائيد :
 1. اين بيمه نامه فقط براي افراد مقيم ايران صادر ميشود.( افرادي که داراي کد ملي بوده و در پاسپورت آنان کشور محل اقامت، جمهوري اسلامي ايران ثبت شده است.)

 2. هنگام صدور بيمه نامه حضور بيمه شده در کشور الزامي مي باشد. درغير اينصورت بيمه نامه فاقد اعتبار بوده و حق بيمه قابل استرداد نخواهد بود. امکان تمديد اين بيمه نامه پس از پايان مدت اعتبار در طول سفر براي افراد در خارج از کشور ميسر نمي باشد.

 3. هزينه هاي مربوط به بيماريهاي موجود ، عود کننده ، مزمن يا بيماريهايي که بيمه شده قبلاً به آنها مبتلا بوده ، تحت پوشش اين بيمه نامه نمي باشد. ( دوران نقاهت جزء بيماري محسوب مي شود. )

 4. هزينه هاي مربوط به حوادث ناشي از کار و مسابقات ورزشي تحت پوشش نمي باشد.

 5. اين بيمه نامه براي افراد دانشجو معتبر نميباشد.

 6. در صورت عدم دريافت ويزا يا انصراف از سفر حق بيمه با کسر هزينه هاي اداري قابل برگشت مي باشد و در صورت مفقود شدن اصل بيمه نامه يا هر گونه آسيب يا مخدوش شدن آن به هيچ عنوان بيمه نامه ابطال و يا المثني صادر نمي گردد.

 7. براي ابطال و يا تغيير مدت بيمه نامه رويت اصل گذرنامه و ارائه اصل بيمه نامه به همراه درخواست کتبي مسافر الزامي ميباشد . لازم به ذکر است در زمان اعتبار ويزا بيمه نامه به هيچ وجه باطل نمي گردد. درصورت عدم خروج از کشور و انقضاء ويزا (ارائه مستندات) بيمه گذار ميتواند از تاريخ انقضاء ويزا به مدت يک هفته ( 7 روز ) جهت ابطال بيمه نامه مراجعه نمايد.


شرايط بيمه نامه
 1. درخصوص ويزاهاي بلند مدت ( يکساله و بيشتر ) که با ارائه بيمه نامه اين شرکت دريافت گرديده ، با توجه به آنکه حداکثر مدت اعتبار بيمه نامه يکسال از تاريخ صدور مي باشد، بيمه نامه قابل ابطال نمي باشد.

 2. درصورت تحويل مدارک به سفارت و عدم صدور ويزا، ارائه نامه سفارت مبني بر عدم دريافت ويزا ( با ذکر نام بيمه شده ) جهت ابطال الزامي مي باشد.

 3. درخواست کاهش مدت بيمه نامه فقط قبل از خروج بيمه شده از کشور و طبق ويزا قابل بررسي و پذيرش ميباشد، و درصورت خروج از کشور، کاهش مدت بيمه نامه امکانپذير نميباشد.

 4. پس از خروج بيمه شده از کشور به هر مقصد و منظور، بيمه نامه به هيچ عنوان باطل و يا مدت آن کاهش نمي يابد.

 5. اين بيمه نامه درصورت لغوسفر(عدم دريافت ويزا ، انصراف ازسفرو موارد مشابه ) فقط تا سه ماه ازتاريخ صدورقابل ابطال مي باشد، بديهي است بعد ازمدت مذکور بيمه نامه ابطال نخواهد شد.

 6. در صورتيکه بيمه شده قصد سفر داشته باشد ، بيمه نامه وي از تاريخ صدور بيمه نامه حداکثر تا يکسال پس از آن معتبر خواهد بود و پس از يکسال اعتبار بيمه نامه منقضي و حق بيمه تحت هيچ عنوان قابل عودت نخواهد بود.

 7. اين بيمه نامه براي متقاضيان درخارج ازکشور صادر نمي شود و يا درصورت داشتن بيمه نامه مدت آن تمديد نمي گردد.

 8. صدور بيمه نامه کمک رسان ايران(IAG )جهت افرادي که شهروند ( سيتي زن ) يکي ازکشورهاي خارجي يا داراي گرين کارت ميباشند بلامانع است. مشروط به اينکه صدور بيمه نامه بر اساس گذرنامه ايراني که در آن محل اقامت، ايران درج شده باشد، صورت پذيرد.

 9. خسارت بر حسب مورد در خارج يا داخل کشور و توسط شرکت کمک رسان تسويه مي گردد . بدينرو بيمه شده موظف است قبل از مراجعه به بيمارستان يا پزشک با شرکت کمک رسان تماس بگيرد و درموارد اورژانسي ميبايست حداکثر ظرف مدت 7 روز از زماني که به پزشک يا بيمارستان مراجعه مي نمايد خسارت را به اطلاع مرکز کمک رسان که شماره تلفن مربوطه در بيمه نامه درج گرديده برساند. خسارتهايي که در محل به اطلاع مرکز کمک رسان نرسيده باشد به هيچ وجه در ايران قابل رسيدگي نخواهد بود. يادآور مي شود خسارت هاي پرداختي شرکت کمک رسان بر اساس ضوابط و شرايط بيمه نامه بوده و هيچ گونه تعهدي خارج از آن پذيرفته نميباشد. بدينرو بيمه آسيا نيز تعهدي در قبال ميزان مبلغ پرداختي يا عدم پرداخت خسارت توسط شرکت مذکور را نخواهد داشت.

 10. چنانچه به هر دليلي پرداخت خسارت بيمه شده در داخل کشور صورت پذيرد ، محاسبه و پرداخت خسارت مطابق آخرين مصوبه سنديکاي بيمه گران ايران، بر اساس نرخ تسعير ارز زمان صدور اين بيمه نامه خواهد بود.صدور بیمه نامه مسافرتی خارج از کشور (مرحله استعلام نرخ)

/
/
/
/


حق بیمه

"خواهشمند است اطلاعات زیر را عیناً بر اساس اطلاعات موجود در گذرنامه تکمیل فرمایید"
بیمه گذار

/
/

واحد معرف
بیمه نامه
توضيحات

*بيمه نامه هاي صادره 6 ماهه و 12 ماهه براي سفرهاي متعدد (multiple) مي باشد مشروط به اينکه مدت هر سفر بيش از 92 روز متوالي نباشد.

*ثبت تاريخ شروع سفر، زماني در بيمـه نامه الزامي است که بيمه گذار قصد دو سفر را دارد و هدف بيمه گذار اخذ پوشش بيمه اي جهت سفر دوم ميباشد، که دراين صورت ميبايست در بيمه نامه اي که جهت سفر دوم صادر ميگردد تاريخ شروع سفر(تاريخ رزرو بليط) درج گردد.


تایید اطلاعات
بیمه گذار
/
/
/
/
واحد معرف
بیمه نامه

/
/
/
/
کد رايانه صدور مسافرتي خارج از کشور

بيمه گذار محترم PolicyIssuanceForEndUserVM.Model.BimeGozarText با کد بيمه گذار PolicyIssuanceForEndUserVM.Model.BimeGozarId ، پيشنهاد بيمه نامه مسافرتي شما با کد رهگيري PolicyIssuanceForEndUserVM.Model.Id ثبت شد.


لطفا کد رهگيري و کد بيمه گذاري خود را براي پيگيري هاي بعدي نزد خود نگه داريد.


کد رهگيري تا ساعت 24 امروز داراي اعتبار مي باشد.


جهت پرداخت اينترنتي حق بيمه به مرحله بعد مراجعه نماييد.