استعلام مبلغ و شرایط وام قابل اعطا به بیمه نامه جامع عمر و پس انداز

​​اطلاعات بیمه نامهميزان وام متعلقه و شرايط پرداخت ​​
بيمه گذار محترم بنابه يكي از علل زير در حال حاضر به شما وام تعلق نمي گيرد :
 • مدت زمان لازم جهت تشكيل اندوخته سپري نشده است (3 سال حق بيمه كامل پرداخت نشده است)
 • بيمه نامه در وثيقه ميباشد .
 • وام متعلقه کمتر از 5,000,000 ريال است . (حداقل مبلغ وام تعريف شده )
 • بيمه گذار محترم وام قابل پرداخت تا مبلغ ريال مي باشد.
 • جمع اصل و فرع وام قابل باز پرداخت بر اساس 4درصدكارمزد ، مازاد بر سود فني بيمه نامه معادل ريال است .
 • درصورت تمايل مطابق شرايط ذيل با ارائه مدارك مربوطه به شعبه ناظر مراجعه فرمايند. (آدرس بالا)
مدارك مورد نياز و اقدامات لازم
 • درخواست كتبي بيمه گذار
 • اصل بيمه نامه نسخه بيمه گذار (جهت درج مهر وام پرداخت شد)‌
 • اصل وكپي کارت ملي/ شناسنامه/ گذرنامه بيمه گذار جهت احراز هويت گيرنده وام
 • مراجعه حضوري بيمه گذار و يا وكيل قانوني وي براي اخذ وام و تكميل مدارك ضروري است .
  (در صورت ارائه وكالت نامه رسمي تائيد واحد حقوقي نسبت به كفايت آن الزامي است )